Luiza Pasternak

Psychoterapia

Myślisz o psychoterapii i jesteś z Warszawy lub Piaseczna? Zachęcam do sprawdzenia mojej propozycji.

Tematy, z którymi najczęściej spotykam się w swoim Gabinecie to:

Moje podejście do psychoterapii

Dzięki dwóm Gabinetom – zlokalizowanym w Nowej Iwicznej (tuż obok Piaseczna) i Warszawie, na co dzień pracuję z wieloma różnymi przypadkami. Moje podejście jest jednakże niezmienne. Uważam, że idea psychoterapii polega na swobodnym dialogu. Spotykamy się jednokrotnie lub dwa razy w tygodniu w regularnych odstępach czasu.

W psychoterapii swoje metody opieram na nurcie integratywnym, który łączy w sobie różne kierunki psychoterapeutyczne:

Pozwala to na bieżąco dobierać formy terapii w poszanowaniu autonomii i potrzeb każdej osoby. Szczególnie bliskie mi jest podejście humanistyczne, według którego leczące jest przede wszystkim zbliżanie się do całościowego doświadczania siebie, poszerzenie świadomości w obszarze zmysłów, ciała, emocji, myśli oraz zachowań. Umożliwia to dokonywanie istotnych zmian wpływających na polepszenie jakości życia. Podstawowe wartości w psychoterapii, które spotkasz w moim gabinecie – zarówno tym warszawskim, jak i w Nowej Iwicznej k. Piaseczna, to autentyczny, ciepły, empatyczny kontakt. Bezpieczna, poufna atmosfera pozwala swobodnie rozmawiać o swoich prywatnych myślach, uczuciach, wspomnieniach, a także marzeniach. Często zbawienna jest już sama bliskość wynikająca z rozmowy.

Korzyści wynikające z psychoterapii: